χώρος


Ένας χώρος στον οποίο φιλοξενείται η τέχνη δεν θα πρέπει να είναι απρόσωπος και ψυχρός.Τα μαθήματα φωνητικής πραγματοποιούνται σε ένα ευχάριστο,ζεστό και φιλικό, σπιτικό περιβάλλον,έτσι ώστε να βοηθηθεί ο επισκέπτης να νιώσει οικεία και να ευχαριστηθεί την όλη διαδικασία του μαθήματος.